Home

Uppsala universitet myndighet

Myndigheter. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek International site. Logga in. Student Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Vissa handlingar kan komma att lämnas ut elektroniskt: det är myndigheten som bestämmer formerna för utlämnandet (2 kap. 16 § Tryckfrihetsförordningen, TF). En begäran om allmän handling vid Uppsala universitet: • registreras vid myndigheten och utgör i sig en allmän handling, vilken kan lämnas ut på begäran Myndighet Uppsala universitet Myndighet Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Utbildningsdepartementet Ändringsbeslut 2004-03-1

Uppsala universitet är ett svenskt statligt universitet i Uppsala.Det grundades 1477, vilket gör det till Nordens äldsta universitet, [3] av ärkebiskop Jakob Ulfsson. [4] Uppsala universitet har alltsedan stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta lärosäten [5] och rankas regelbundet som ett av Sveriges främsta, samt bland världens 100 främsta inom samtliga discipliner. [6 Telefon: 018-471 00 00 Växeln har öppet vardagar 08.00-16.30 . Postadress: Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala Besöksadress: se våra campus Fax: 018-471 20 0 ( Apotekarprogrammet, HT21 300 HP, 100 % ) ( Apotekarprogrammet, VT22 300 HP, 100 % ) Som apotekare är du samhällets läkemedelsexpert och förberedd för en karriär med hela Europa som arbetsmarknad. Behovet av nya läkemedel är stort och din kunskap om läkemedel kommer alltid att behövas inom det privata näringslivet, myndigheter och inom sjukvården

16 november Det sjunde symposiet mellan Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) och Uppsala universitet Uppsala universitet har haft samarbete med Tokyo Tech och årliga symposier sedan 2014 med målet att hitta gemensamma intressen inom forskning och utbildning Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek Sök Sökförslag. Lyssna. COVID Symptom Study: Var en hjälte - ladda ner appen och delta i studien. Sveriges första universitet. Bli en del av något stort. Hitta din utbildning Offentliga Myndigheter Uppsala (74 resultat) Baserat på de populäraste sökningarna inom kommun, landsting, och offentlig myndighet. Nära mig. Lantmäteriet. Strandbodgatan 1, 753 23 Uppsala. 0771-636 3Visa. Jordbruksverket. Snittbetyg: 3.5. Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala. 036-15 50 Visa

Uppsala universitets har över 2000 fristående kurser och 140 program. Universitetet har en stor bredd med forskning och utbildning inom nio fakulteter som är organiserade i tre vetenskapsområden; humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap Några av författarna är Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, Gun Heimer, professor i kvinnomedicin vid Uppsala universitet, Stefan de Vylder, docent och nationalekonon vid Handelshögskolan och Maria Wendt, filosofie doktor och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet Myndigheter som medverkar i NCK:s kunskapsbank. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Myndighet Uppsala universitet Myndighet Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Utbildningsdepartementet Ändringsbeslut 2005-05-2 Uppsala universitet behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet. Vårt uppdrag är att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning och samverka med samhället

Myndigheter; Uppsala universitet; Uppsala universitet. Revisionsberättelser Visa dokument. 2020 Granskningsrapporter. Holdingbolag vid lärosätena - brister i styrning och förvaltning; Revisionsrapporter. Uppsala universitet, avsaknad av hyresavtal, 2019; 2019 Granskningsrapporter. Föråldrade it-system - hinder för en effektiv. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Myndigheter - Institutionen för kemi - BMC - Uppsala

 1. Regler och rutiner för upphandling vid Uppsala universitet. Vid inköp ska oavsett värdet på det du ska köpa köpas genom de befintliga ramavtal som universitetet har. Nedan följer en flödesbeskrivning om hur inköp ska genomföras. Köp ska ske i - första hand med de ramavtal som finns i produktwebben
 2. . Studentportalen - allt om dina studier. Anmäl dig till tentan. Office365. Stöd och.
 3. Statliga Myndigheter Uppsala - brottsutredning, rättegång, brott, dödsfall, samhällsplanering, landsbygdsutveckling, myndigheter, läkemedelsinformation.
 4. Uppsala universitet använder en systemlösning för registrering och diarieföring av ärenden och handlingar diariet från systemleverantören Formpipe AB och som heter W3D3. W3D3 används av nästan alla andra lärosäten i Sverige och dessutom av ett flertal andra myndigheter och de flesta kommuner

Uppsala. Ekobrottskammaren i Uppsala handlägger ärenden beträffande Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län. Postadress. Ekobrottskammaren i Uppsala Box 898 751 08 Uppsala. Besöksadress. Kungsängsgatan 18A 753 22 Uppsala. Tel växel: 010 - 562 90 00 E-post: Registrator.uppsala@ekobrottsmyndigheten.se. Chefsåklagare: Anna. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor. Beskrivning: Vid institutionen för psykologi bedrivs både forskning och undervisning av hög klass (https://psyk.uu.se). Institutionen är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet Se Myndigheten för digital förvaltning för ytterligare information. Informationsblad för leverantörer till Uppsala universitet. Att skicka e-faktura till Uppsala universitet. Uppsala universitet tar primärt emot e-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3, vår adress i PEPPOL är 0007: 2021002932 (ActorID)

Uppsala (uttal ()) (äldre stavning Upsala) är en tätort i Uppland, centralort i Uppsala kommun och residensstad för Uppsala län.Den är Sveriges fjärde största tätort med en befolkning på 164 535 invånare (2019), medan hela kommunen har cirka 231 000 invånare (2020) [6].. Sedan 1164 är Uppsala kyrkligt centrum i Sverige i och med dess ärkebiskopssäte inom Svenska kyrkan Swedesd stödjer fördjupad samverkan mellan myndigheter inom kulturmiljöfrågor 14 februari 2020 Gamla Uppsala fornlämningsområde. Foto/bild: Bengt A Lundberg CCBY Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Allmänna handlingar - Uppsala universitet

Regleringsbrev 2018 Myndighet Uppsala universitet

 1. Uppsala universitet alumnnätverket Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet
 2. UPPSALA UNIVERSITET ARBETSORDNING FÖR UPPSALA UNIVERSITET 2019-12-12 UFV 2017/95 9 . 5 § Konsistoriet beslutar enligt följande (punkt 1−11): 1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och universitetets organisation, 2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt sam
 3. Forskningssamverkan med Uppsala universitet Hösten 2019 påbörjar myndigheten ett samarbetsprojekt med Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) på Uppsala universitet. Syftet med projektet, som pågår fram till hösten 2020, är titta närmare på frågor som rör ledarskap och inflytande för kvinnor i trossamfund i Sverige
Lunds universitet – Wikipedia

IFF är ett fristående institut med egna lokaler vid Juridiska fakulteten inom Uppsala universitet. Institutet startades 1989 av professor Sten Hillert och har allt sedan dess kunnat få sin finansiering i huvudsak genom bidrag från företag, myndigheter och organisationer som på olika sätt har intresse av fastighetsrätt och anser sig ha nytta av IFF:s verksamhet Uppsala universitets klassificeringsstruktur gäller från 1 januari 2013 och ligger till grund för universitetets registrering och arkivering av handlingar. Dokumenthanteringsplan I dokumenthanteringsplanen finner du vilka handlingar som ska diarieföras i W3D3-diariet för Uppsala universitet, arkiveras eller gallras

Studie- och karriärpodden | Lyssna här | Poddtoppen

Författare, Artikelns titel, Tidningens titel, Datum.För en artikel som finns publicerad i tryckt form anges även sidnummer. Om det är en webbartikel anges istället URL och datum då du läst artikeln Som statlig myndighet följer Uppsala universitet de restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering ger med avseende på situationen med COVID-19. Kravet på social distansering i Universitetets lokaler gör att LEGO-workshops just nu inte är möjliga att hålla

Uppsala universitet - Wikipedi

UPPSALA UNIVERSITET 2012-11-09 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR UPPSALA UNIVERSITET UFV 2010/1842 3 § Det offentligrättsliga regelverk som gäller för statliga myndigheter vid anställning ska tillämpas. Ansvarig områdes-/fakultetsnämnd samt rekryterande prefekt/motsvarande har ansvar för att bevak Företaget, en avknoppning från Uppsala universitet, är på frammarsch och har nyligen blivit både partner till den nationella satsningen AI Sweden och tagit sig in på listan över framstående startups inom AI och datavetenskap. Maskininlärning handlar om att lära sig från data Olle Lundin har varit verksam vid Uppsala universitet sedan 1994. Mellan 2007 och 2013 var han prefekt vid Juridiska institutionen. Lundin har haft ett stort antal uppdrag för departement och andra myndigheter under åren. Han är flitigt anlitad som föreläsare både inom och utanför universitetet

Evenemang vid humanistiska teatern - Uppsala universitet

Kontakta Uppsala universitet - Uppsala universitet

Målet med DiaNa är att rusta studenter för arbetslivet, oavsett om det blir inom akademi, myndighet eller näringsliv, genom att förbättra generiska kompetenser. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det mest värdefulla bidraget till statskunskapen. Läs mer om det Skytteanska priset här R:003, s 24). UU anser att universitet och högskolor tillhör denna kategori myndigheter. SSC har inte presenterat någon utredning eller anpassning för denna typ av myndigheter. Uppsala universitet ser en uppenbar risk för att SSC underskattat komplexiteten i såväl redovisningsmodell, variation av transaktioner och antal kund

Lösningsfokus och ensamkommandes hälsa - Insatser i

Apotekarprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet

Uppsala universitet Organisation och personal Anställd This page in English På Enheten för uppdragsutbildning kan vi till exempel hjälpa kommuner, myndigheter, företag och organisationer med kompetensutveckling av personal genom öppna och skräddarsydda utbildningar Uppsala universitet Organisation och personal Anställd This page in English Lyssna. Lina Melén. Det är fråga om offentliga handlingar som är inhämtade från rättsdatabaser eller direkt från aktuell domstol/myndighet. Materialet kan komma att innehålla känsliga personuppgifter Uppsala universitet Organisation och personal Anställd This page in English Lyssna. Bo Månson. vCard. fortbildning yrkesverksamma livslångt lärande kompetensförsörjning statsvetenskap organisationsutveckling myndigheter kommuner ledarutveckling regioner ledning förvaltningspolitik hrm human resource management.

Rapporter och utredningar från Swelife - ett strategiskt

Medarbetarportalen - Uppsala universitet

 1. I detta syfte donerade riksrådet Johan Skytte en professur i vältalighet och statskunskap till Uppsala universitet. Det blev upprinnelsen till statsvetenskapliga institutionen, som alltjämt utbildar tjänstemännen i regeringskansliet, myndigheter, kommuner och många andra institutioner
 2. UPPSALA UNIVERSITET MÅL OCH STRATEGIER FÖR UPPSALA UNIVERSITET 2019-12-12 UFV 2018/641 8 Uppsala universitet står sig starkt i rekryteringen av studenter både nationellt och internationellt. Vid universitetet finns ett rikt studentliv där kårer, studentnationer och föreningar bidrar till en attraktiv bildning- och studiemiljö
 3. UPPSALA UNIVERSITET ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR UPPSALA UNIVERSITET 2012-11-09 UFV 2010/1842 6 1 kap. 5 § 2−3 st. HL I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden
 4. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O
 5. Universitetsadjunkt. Publicerad: 2020-11-19 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället

Utbildning och forskning i världsklass - Uppsala universitet

 1. Offentliga Myndigheter Uppsala Kommun (84 resultat) Baserat på de populäraste sökningarna inom kommun, landsting, och offentlig myndighet. Nära mig. Jordbruksverket. Snittbetyg: 3.5. Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala. 036-15 50 Visa. Knivsta Kommun. Centralvägen 18, 741 40 Knivsta. 018-34 70 Visa. Heby Kommun
 2. istrativt stöd
 3. dre än 130 samverkansprojekt från hälso- och sjukvård, akademi/institut och industri att ansöka. Ett av de 15 utvalda projekt som fått finansiering leds av Ken Welch, professor i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala universitet
 4. ister Morgan Johansson (S), docent Erika Björkdahl (Uppsala universitet), hållbarhetschef Malin Bosaeus (Rikshem), kommunpolis Jerry Elmqvist (Polisregion. Stockholm), ordförande Per Eriksson (Svenska Stadskärnor) m.fl
 5. na om vikten av distans. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig
 6. Nyheter från Uppsala universitet 2020-11-05 Careers fairs go digital. Nyheter från Uppsala universitet 2020-11-03 News. Jobs. Student position: International Project Assistant. Enheten för.

Offentliga Myndigheter Uppsala (74 Sökträffar) - Företag

Uppsala universitet erbjuder kursen Att leda samverkan, en utbildning i processdesign och facilitering. Den riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar inom offentlig, privat eller idéburen sektor. I övrigt finns inga formella förkunskarav 18 nov kl. 13.15 /publish - Open access utan extra kostnad 18 nov kl. 13.15. Internationella GIS-dagen 2020 18 nov kl. 13.30. NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 1: Bekanta dig med NVivo och börja koda din dat Uppsala universitet har gjort en satsning för att öka den generella tillgängligheten i alla våra lokaler för personer med olika funktionsnedsättningar. Utgångspunkten är att vi som universitet och myndighet ska leva upp till förordning 2001:526 och vara ett föredöme både som utbildningsanordnare och som arbetsgivare Ledig tjänst: Forskare i tillämpad kärnfysik 2020-11-12 Ledig tjänst: Doktorand i experimentell kärnfysik 2020-11-11 Radioinslag i Vetenskapsradion, SR: Nu ska ITER pussla ihop sin fusionsreaktor 2020-07-28 Artikel i Upsala Nya Tidning: Studie: Effektivare batterier kan snart vara här 2020-07-27 Forskning: Ny metod mäter rörelsen av litiumjoner i batterier 2020-07-2 SULF Uppsala universitet Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är det största förbundet med cirka 1400 medlemmar och är därmed också kontaktförbund vid Uppsala universitet. SULF Uppsala är den lokala SULF-föreningen vid Uppsala universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Uppsala universitet

Inlägg om Uppsala universitet skrivna av Tobias Hübinette. Den gamle upsaliensaren Björn Collinder, den store s k lappologen Karl Bernhard Wiklunds doktorand och lärjunge och dennes efterträdare på professorsstolen i finsk-ugriska språk i Uppsala som han behöll i många decennier på raken, var en av ytterst få (världs)berömda svenskar som valde att ansluta sig till den. Här möts universitet, myndigheter, organisationer och föreningar för att tillsammans utveckla åtgärder mot missbrukets problematik. Många av Uppsalas aktörer har redan anslutit. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet Forskare och myndigheter ger sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida EBC), Uppsala universitet och Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen stöds av 'Uppsala University Biodiversity Initiative' Program. 09:00-09:10 Välkommen (Gustaf.

Uppsala universitet - Regeringen

Göteborg Lund/Uppsala Migration Law Network. Forskningsnätverket Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GLUMIN) är ett samarbete mellan Uppsala, Lunds och Göteborgs juridiska fakulteter samt filosofiska institutionen vid Uppsala universitet med syfte att utveckla migrationsrätten och migrationsrättslig forskning i Sverige Uppsala kommun, Omsorgsförvaltningen, Avdelning myndighet Uppsala kommun, Uppsala konstmuseum Uppsala kommun, Valsätraskolan Uppsala kommun, Vård och omsorg, Fyrisborgsgatan 1 Uppsala kommun, Vård och omsorg, K&S Kulturverket Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag Uppsala Parkerings AB Uppsala Returcyklar AB Uppsala universitet, Blåsenhu Här samlar vi alla artiklar om Uppsala universitet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Coronaviruset i Sverige, Ledarredaktionen och Coronavirusets utbredning. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Uppsala universitet är: SvD Premium, Coronaviruset, Uppsala och Skola & utbildning

Myndigheter i NCK:s kunskapsbank - Uppsala universitet

På Uppsala universitet pågår den femte omgången av en doktorandkurs i immaterialrätt i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. - Med grundläggande koll på immaterialrätt undviker forskaren att uppfinna hjulet igen och blir bättre rustad att skapa ytterligare värde av sin forskning, menar Christin Wendel på PRV Vid Uppsala universitet tar man kiselchippen vidare till nästa steg - för att skapa biosensorer, med en rad tillämpningar inom exempelvis bioteknik. Datachip av kisel, så kallade integrerade kretsar, är själva livsnerven i datorer, mobiltelefoner och annan digital kommunikationsutrustning Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap samt vårdvetenskap Våra forskare är också experter i olika myndigheter, till exempel i Språkrådet och i Svenska institutet. Våra medarbetare skriver också med jämna mellanrum språkspalter i Svenska Dagbladet. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Våra konsulter - Lyhra

Juridiska institutionen Box 512 751 20 UPPSALA. Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSALA Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet kan du få en examen som farmacie doktor eller medicine doktor. Du kan också ta ut en farmacie eller medicine licentiat efter halva tiden Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala. Telefon: Tel: 018 - 471 22 92 Fax: 018 - 471 34 80. E-post: info@abm.uu.s Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ). Faropiktogrammen kan laddas ner för fri användning från FN:s webbsida för GHS. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK.

 • Bakad potatis bacon creme fraiche.
 • Neues amazon logistikzentrum.
 • Büromöbel gebraucht leipzig.
 • Kryddig korvsoppa.
 • Veranstaltungen morgen bayern.
 • Tomtebloss stora.
 • Utveckla app.
 • Indien restips.
 • Elektronisk signatur lag.
 • Dött djur i trädgården.
 • Leo howard shake it up.
 • Teknisk design chalmers flashback.
 • Grönländsk valuta.
 • Snapchat free.
 • Heptagram.
 • Mysterium regler.
 • Martin lawrence größe.
 • Väder puerto del carmen mexico.
 • Nähkurs düsseldorf.
 • Website te koop met omzet.
 • Kikare test 2017.
 • Calicivirus handsprit.
 • Motljus porträtt.
 • Flygdrake djur.
 • Adaptive hearing test.
 • 500 chf to sek.
 • Leatherface dreamfilm.
 • Creditstar betalningsanmärkning.
 • Hmd nokia.
 • Underlivsinflammation.
 • Cold water movie.
 • Frossa 1177.
 • Kaffekonsumtion statistik.
 • Junibacken 2018.
 • Blödning innan mens gravid.
 • Interspiro göteborg.
 • Freundin antwortet nicht.
 • Stuga sälen.
 • Husbilstält svenska tält.
 • Sluta med p piller huvudvärk.
 • Spotify web player mobile.