Home

Vad lekte man på medeltiden

Möt medeltiden Tillbaka Vad åt man på medeltiden? Man åt rätt nyttigt. Basen var gröt och bröd. Brödet var ofta grovt. Det vita, fina vetemjölet får man ju genom att sikta bort mycket av sädeskornet, och det kunde bara de rikaste unna sig. De flesta människor åt rågbröd till vardags och vetebröd vid stora fester På 1500-talet fanns en konstnär i Belgien som hette Pieter Bruegel. Omkring år 1560 målade han en tavla som heter Barns lekar. Historiker har berättat att tavlan trovärdigt visar hur en stad såg ut under den här tiden. Målningen skildrar alltså den tid som den är ifrån

Vad åt man på medeltiden

Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även riddartiden.Längden på perioden varierar betydligt beroende på region. I Västeuropa börjar den efter västromerska rikets fall år 476. I norra och östra Europa anses medeltiden börja betydligt senare: i till exempel. Medeltiden var en period då missväxt och svält var vanligt och klasskillnader upprätthölls ofta brutalt. Vid senmedeltiden stiftades ofta överflödsförordningar, lagar som reglerade i vilken mån varje samhällsklass fick markera sin status, med exempelvis kläder och mat

emvo6198 – Emmas länkskafferiAstragal, spel - Stockholmskällan

Lekar på medeltiden - lektion i historia åk 4,5,

 1. Medeltiden är en epok som dateras mellan Västroms fall 476 till Konstantinopels fall 1453, d.v.s. en epok som varade i över 1000 år (dock dateras den olika beroende på vilken region man befinner sig i, b.l.a. här i Norden där man daterar medeltiden från mitten av 1000-talet fram till Gustav Vasas kröning och Kalmarunionens upplösnin
 2. Under medeltiden byggde omsorgen om samhällets svaga på allmosor och donationer. Det fanns ett sorts ömsesidigt beroende mellan de som behövde hjälp för att överleva och de som skänkte. Att ge allmosor till kyrkan och mot fattiga var en väg till frälsning och syndernas förlåtelse enligt den katolska kristendomen
 3. Vad man åt på medeltiden var mycket olika beroende på samhällsställning. Inom klostren åts nästan bara vegetabilisk föda ev. tillsammans med fläsk och fisk. Överklassen åt mycket kött, fläsk och fisk och ganska lite vetetabilisk föda men troligen lite kål, rovor och bröd

Lek och skoj har funnits genom alla tider och visst lekte barn även under medeltiden. Leksakerna tillverkade man själva, det kunde vara käpphästar, tärningar eller brädspel av olika slag som till exempel schack. Vid olika högtider och fester var det vanligt att både barn och vuxna lekte med och tävlade mot varandra, ofta i tvekamper. En vanlig tvekamp var dragkamp. Det fanns speciella platser som man träffades på för att leka. Det var ofta en öppe Att vara mamma på medeltiden var annorlunda jämfört med idag. Det fanns inga preventivmedel och många kvinnor födde därför många barn. Man fick lita till naturlig barnbegränsning, som till exempel att amma sina barn länge. Varje förlossning var också riskfull för både mamman och barnet. Många av barnen dog under sina första. Hur utvecklat var det svenska skolväsendet under medeltiden? Var det en exklusiv företeelse för de allra rikaste? Vad lärde man sig? Skolan var framför allt en kyrklig angelägenhet. I praktiken var kyrkan ansvarig för allt organiserat utlärande, förutom den praktiska yrkesutbildning som varje bondfamilj klarade av på egen hand. På denna punkt fa.. Beroende på synsätt räknar man med att den varar till omkring 1200-1300 eller 1300-1500 då den efterträds av renässansen. Frågor. Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod: Medeltidens litteraturhistoria - vem skrev verket? Medeltidens litteraturhistoria - vad skrev författaren? Nästa del ur litteraturhistorien.

Vikinga/medeltida lekar Medeltiden iFoku

Borgmästare och rådsmän i Stockholm: På medeltiden föreskrevs att Stockholm skulle ha ett visst antal borgmästare och rådmän. Enligt Magnus Erikssons stadslag som utarbetades i mitten av 1300-talet var det sex borgmästare och trettio rådmän som omfattade stadens styrande organ Om medeltiden har sagts att den representerar det slutna samhället, kringgärdat av ett religionssystem, en religiös livsstil och ett religiöst tankesätt. Gud stod i centrum, istället för människan som hon gjort under antiken. Guds lag stod över all annan lag. Människan var full av synd men hon kunde räddas av hans nåd Våra dagars skira och romantiska syn på bröllop går inte att överföra på medeltiden. Visserligen dök det upp vita bruddräkter vid de furstliga hoven på kontinenten redan på 1400-talet, men det skulle dröja ända in på 1900-talet innan sådana kom i bruk bland vanligt folk. Man gifte sig inom sin samhällsklass Under medeltiden hade människorna med största sannolikhet ett ännu bättre immunförsvar än vi har idag mycket på grund av att de också utsattes för mer bakterier. Något som däremot var bristfälligt under medeltiden var tandvården. De hade inga läkare att gå till utan fick själva lösa problem med värkande tänker Starta klippet ovan för att höra hur och vad man åt under medeltiden. Dela på Facebook Dela på Twitter. Rebecca Nyström; Publicerad 21 mars 2019 kl 18:38. Följ oss på Twitter

Medeltidens mat inkluderar mat, matvanor och tillagningsmetoder för olika europeiska kulturer under medeltiden, en period som ungefär sträcker sig från 400-talet till 1500-talet. Under denna period etablerades många nya vanor inom kosthållning och matlagning över hela Europa och många av dessa lade grunden för de moderna europeiska köken KRÖNIKA. Hur gamla blev folk på medeltiden? Stämmer det att samhället var förhållandevis ungt och att 50-åringar var ovanliga, eller bottnar denna uppfattning bara i att spädbarnsdödligheten var så hög att den kraftigt påverkar statistiken? Och hur långa var folk? Stämmer det att de var kortare förr än de är nu? Tack vare utgrävningar av gamla begravning.. Andra hade på sig enklare kläder av lin eller ull. Under medeltiden utvecklades kläderna till att bli alltmer figurnära. Man började använda knappar och snörhål med band i kjortlarna och i ärmarna under 1300-talet. Man lärde sig också att få mönster i (80 av 2225 ord

 1. Vad åt man under medeltiden, vad fanns det för sjukdomar och vad lekte man? Det fick eleverna på Tullskolan svar på när sexorna anordnade en medeltidsdag vid Lyckå slottsruin. Under fredagen fick platsen liv igen då eleverna där gjorde allt från att laga mat till att anordna tornerspel
 2. Möt medeltiden Tillbaka Adel. Adelsmännen hade stor makt under medeltiden. En adelsman var en person som ställde upp med vapen, rustning och en stridsduglig häst till rikets försvar. Den som hade råd med detta belönades av kungen med skattefrihet. Adeln kallades under medeltiden för frälse, eftersom de var befriade från skatt
 3. Vad fick vikingarna egentligen att äta, när de satte Norden på världskartan med sitt härjande? Gröt var för de fattiga, och häst för de rika, medan den vanliga nordiska vikingen fyllde magen med något betydligt vanligare
 4. Som ett stöd för uppfattningen har man också pekat på att begreppet humor fick sin moderna betydelse så sent som på 1600- och 1700-talen. Men det går inte att hitta något egentligt skäl, vare sig i teorin eller praktiken, för tesen att humor inte existerade under medeltiden
 5. Medeltiden var en period som ungefär varade mellan 500-talet till 1500-talet. Denna period förknippas med många olika saker, och en av dessa är kläderna. Bonden som bodde på landet hade kläder som var enkla och praktiska i det vardagliga arbetet

Livet på landet och i staden på medeltiden Medeltiden

 1. Men man tror att man skötte vården av sjuka i hemmen med hjälp av kloka gummor och egna dekokter (avkok på växter). Det fanns antagligen en hel del egna kurer inom asatron som man använde sig av. För att hålla nere befolkningen och för att försäkra sig om att maten skulle räcka så satte man ut sjuka (även en del friska) barn och gamla i skogen till vargarna
 2. Medeltiden brukar delas upp i tre olika delar Äldre medeltiden år 476 - 1000 (Vikingatid 800-1050) Högmedeltiden år 1000 - 1200; Senmedeltiden år 1300 - 1453 (Folkungatiden 1250-1389) (Unionstiden 1389-1520) Ute i Europa räknar man att medeltiden börjar när Västrom faller år 476 och slutar vid Östroms fall 1453
 3. Vad syftar temat till? Vad kan ett pergament från medeltiden berätta? Ett pergament är ett brev gjort av skinn. I Sverige använde man sig av detta från ca 1100 (efter kristnandet) och fram till 1600-talet. Det var svårt och dyrt att få tag på pergament. Därför användes de bara till att skriva ner det allra viktigaste

Medeltiden - Wikipedi

Vad kan en målning från 1500-talet säga om hur barnen lekte på den här tiden? Aktivitet om lekar på medeltiden för årskurs 4,5, Lek med tanken med att Ingeborg inte hade gått i kloster FlICKORNAS HISTORIA - MEDELTIDEN 7. Återberätta hur en dag såg ut i klostret. Hur levde nunnorna? Vad hade de för fördelar gentemot andra människor under medelti-den. Hur såg man på utomäktenskapliga förbindelser? Vad tycker du om straffen som visades inledningsvis i.

Medeltidens slut berodde på lite olika faktorer, först och främst så hade det varit väldigt mycket missväxt under de senare delarna utav medeltiden(ca. år 1300), och detta ledde till hungersnöd och misär bland folket, varför det blev missväxt har man kunnat fastställa beror på att den värmeperiod som varade under högmedeltiden slog runt och klimatet blev kallare och vädret blev. Då klädde man sig fin, gick till kyrkan och firade sedan med musik och dans tillsammans med familj och kollegor. I stockholm fanns stadspipare och musikanter såsom trumpetare och säckpipare, och på 1400-talet en säckpipierska. Att spela musik kallades att leka och det fanns många instrument att välja mellan Fast att det alltid skulle ha ett lyckligt slut var inte självklart på medeltiden, bara i sagorna. Fantasygenren är också väldigt inspirerad av medeltiden. Bara det att man ofta hittar drakar, magi och onda väsen. En känd författare under medeltiden var Dante som tog med mycket övernaturliga ting och i sina berättelser Medeltidens nordbor var mer lika oss nutida än vad vi trott. En ny metod att bedöma dödsålder på skelett tyder på att minst var fjärde vuxen, kanske hälften, blev 65 år eller mer. Deras genomsnittliga längd var bara sex-åtta centimeter kortare än vår. Och de drabbades av vår tids sjukdomar, som stroke och cancer Vad hade man på sig? Kläder på Eriks tid (1271) Kläder på Elsas tid (1326) Kläder på Algots tid (1563) Kläder på Torbens tid (1619) Kläder på Annas tid (1730) Kläder på Jöns tid (1815) Kläder på Charlottas tid (1894) Kläder på Elisabeths tid (1950) Kläder på Peters tid (1971) Sägner från Halland. En sägen om Halland.

På 1500-, 1600- och 1700-talen, hade man gärna tornerspel vid festliga tillfällen. Den svenske kungen Gustav III hade tornerspel vid Drottningholm så sent som på 1700-talet. Egentligen är riddartiden långt ifrån slut. Under 1990-talet ordnades det fler tornerspel i Sverige än under hela medeltiden Man arbetar olika sätt med medeltiden. På Sofies Gård har barnen funderat vad man sysslade med fritiden förr i tiden. Hur mycket barnen hade tid att leka och hur mycket de var tvugna att hjälpa till. Barnen har ritat och klippt ut bilder som ska bli en medeltida miljö Det man dock kan säga generellt om medeltidens mat är att bröd var ett mycket vanligt livsmedel oavsett vilken samhällsklass man tillhörde, liksom att man åt mycket spannmål, till exempel i form av gröt, välling och pasta. I hela Europa åt man fläsk och kyckling, och här i norr var sill och torsk vanligt förekommande på borden

Ahmed hittar en medeltida pall. Den har med yrken att göra, men vad har den använts till? Är det en mjölkpall eller satt tjänarna på den för att visa sin underlägsna ställning? I jakten på sanningen gör Ahmed en spännande resa tillbaka i tiden. Det visar sig att synen på yrken är väldigt lik den vi har idag. Bortsett från att man kunde få benet amputerat hos frisören förstås.. Lystna blickar: Medeltidens kvinnor avråddes från att titta direkt på män, eftersom en enda blick kunde tända en ohejdbar lust hos hankönet. Exotiska kryddor var medeltidens Viagra Trots att män enligt medeltidens föreställ­ningar var födda med en omättlig lust ­behövde somliga medicinsk hjälp för att kunna genomföra könsakten

Medeltidens mat - Wikipedi

Allting måste man lära sig och kunna utantill, på gehör. Det var Kajsa Warg-principen som gällde för musiker, att taga vad man haver och veva, tuta, banka, stryka eller knäppa på. Så småningom utvecklades skråverksamheten med sitt system av mästare och lärlingar, och det var ett framsteg • Öva på att åka skridskor utan att lyfta fötterna, men med hjälp av en stav att staka sig fram med som det beskrivs från medeltiden. Att läsa vidare I Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid kan man söka på ordet Idrott och läsa mer om vad skriftliga källor berättar. Det finns också olika museer oc Ahmed hittar en gammal medeltida nål. Den har med tro att göra. Stack man dem som inte trodde på gud? Användes den som tandpetare av biskopen? Eller hade nålen något med trolldom och folktro att göra? I jakten på sanningen bakom nålen gör Ahmed en spännande resa tillbaka i tiden. Knäcker Ahmed vad nålen har använts till? Vad händer om han inte gör det Man bör också tänka på att kläderna inte såg likadana ut under hela medeltiden då det var en lång tidsperiod. Hur klädederna utvecklades under århundradena beskrivs i en artikel från Skara medeltidsgille. I paragraferna nedan beskrivs olika typer av kläder med särskild tonvikt på hur man kan tillverka dem själv Prisomräknare från medeltiden till 2100. Tillbaka till Historia.se. Knappa in en summa pengar, valutaenhet (före 1873 hade Sverige andra valutaenheter än kronan), året då denna summa pengar berör samt det år för vilket penningvärdet ska beräknas

Medeltiden - En mörk period? Henrik Wikströms Blog

Medeltidens gutniska var ett språk som väsentligt skilde sig från den samtida svenskan och danskan eventuellt inlåst av sin bror kung Birger vid vad som i historien brukar kallas Nyköpings gästabud. Krönikan är Det är duktigt folk på Storsudret som står för tips på hur man går på visit, brygger drikke. Till dryckeskärlen använde man sig var av kohorn, men framemot 1000-talet kom dessa, under kontinentalt inflytande, att ersättas med träskålar. Örtdryck. Man kan göra örtdrycker på många växter. Goda drycker får man av unga blad av brännässla, mynta, hagtorn, hallon och jordgubbar och på blommor av lind, hagtorn eller kamomil Lekte gjorde man även på antikens tid men då ansågs det vara något som inte hörde till verkligheten. Man kunde bara leka på det villkoret att leken skulle vara en spegel av verkligheten (Hangaard Rasmussen, 1993). Det blev något bättre med leken under medeltiden för nu lekte man samma lekar oavsett om man var barn eller vuxen Lek och trams på jobbet gör att vi mår och arbetar bättre, enligt kreativitetsforskaren Samuel West, som uppmanar till mer lekfullhet i arbetslivet. Lekar från 1500 talet Ta reda på vad man lekte under medeltiden på en site om Skånes historia

Medeltidens sjukvård och fattigvård - Stockholmskälla

Låt dem svara på frågor som till exempel hur man bygger en katapult, vad det är som gör att man kan slunga iväg föremål med den och vad den användes till under medeltiden. Kvarnen Inledning: Använd bilden på en kvarn i teknikboken. Gör övningen där man beskriver hur vinden sätter fart på kvarnvingarna och hu En översiktlig genomgång om epoken medeltiden. När? Var? Hur? Genomgången tar upp några av de viktigaste händelserna under europeisk medeltid och även någo..

Vad åt man på medeltiden? - Mat & dryck - Medeltiden iFoku

 1. niera både vad jag gjort och hur jag hade tänkt. forskning, för Sveriges vidkommande framför allt på Hans Hildebrands Sveriges medeltid.3 diplom från hela medeltiden kan man få intrycket att det är hela medeltidens dräkt som beskrivs, men så är alltså inte fallet
 2. Hur var det att få vinterkräksjukan på medeltiden? - Hur man hanterar sjukdomar och hur man tar hand om sjuka Tobias Svanelid granskar en 400-årig myt för ta reda på vad den betyder.
 3. Om man jämför medeltiden med de senaste två seklerna utfaller uppfinningsantalet förvisso till nutidens favör, med bred marginal, men den som hävdar att medeltidsmänniskorna inte uppfann särskilt mycket vet inte vad han vattenkvarnen hade uppfunnits under antiken men spred sig över Europa under tidig medeltid. På 1100.
 4. I Medeltidsveckan på Gotland manifesteras ett historieintresse som är en del av ett identitetssökande, där man blickar både bakåt och framåt i tiden: - Medeltiden har alltmer fått karaktären av ett mytiskt motsatsland dit vi projicerar både vad vi saknar i vår egen samtid och vad vi inte vill kännas vid hos oss själva
 5. Vad gjorde barnen på medeltiden? Hade de leksaker? Jodå, det hade de. Det finns bilder från medeltiden som visar barn som leker, och man har hittat leksaker i Lödöse från barnen som levde här på medeltiden. Testa att fånga pinnen, kasta prick eller träffa bönderna i kägelspelet

Kvinnor under medeltiden Historiska Musee

Man skriver på ett tidstypiskt sätt och vissa tankegångar återkommer hos olika författare. Under medeltiden tar man till exempel ofta upp relationen till Gud och prisar hjältedåd och egenskaper som fromhet, De lekte både med språk och form,. Hur firade man bröllop på medeltiden? Var det en sträng kyrklig ritual, eller snarare en uppsluppen folklig fest? Under äldre medeltid föredrog man i regel hösten som bröllopstid eftersom matförråden då var som mest välfyllda efter skörden Psykiatrins historia i Sverige är oerhört intressant. Här följer en kort redogörelse för psykiatrins historia i världen i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Från helgeandshus, inlåsning och mentalsjukhus, till de nya medicinerna och öppenvården på psykiatriska kliniker vid allmänna sjukhus Många medeltida runinskrifter finns på föremål av ben, horn eller metall också. På knivskaft, kammar eller andra redskap av ben och horn ristade man ibland runor. Ofta står det ägarens namn. Det hände fortfarande under medeltiden att man högg in runor i sten. Men på vikingatiden högg man ju in sina runor i vanliga stenar

- På den tiden låg det en särskild excertitiegård här i Uppsala där man kunde både fäkta rida, där man dansade, och det handlade om att förstås behärska sin kropp, säger Lars Burman Straff på medeltiden Vanliga straff var böter, kroppsstraff, skamstraff, eller dödsstraff, fängelse fanns inte. Straffen var oftast fruktansvärt stränga, i södermannalagen från 1327 står det att en tjuv som tagit något för ett värde mellan fyra penningar och ett halvt öre ska piskas eller böta tre öre Dra kavel lekte både barn och vuxna på medeltiden. Rulla tunnband som för hundra år sedan Leken går ut på att man ska hålla ett tunnband i rullning så länge som möjligt. Det gjorde man genom att slå på det med en liten pinne. Det gällde att få tunnbandet att rulla lagom fort. Men det va

Ett fåtal fynd har gjorts i gravarna på Västerhus kyrkogård. Under medeltid var det ovanligt att man hade gravgåvor, därför är det ovanligt att hitta det. I grav 200a, en mansgrav i utkanten söder om långhuset fann man ett pilgrimsmärke från Tours föreställande Sankt Martin. Man har daterat märket till andra hälften av 1200-talet Han hävdade att njutning och smärta är mått på vad som är bra respektive dåligt, vilket gör att han räknas till hedonisterna. mannen Francis Bacon (1561-1626) de religiösa lärorna och . Humanisterna 2015 7 medeltiden förblev tron på det geocentriska systemet (att jorden är centrum) orubbad Långt tillbaka i Sverige på medeltiden var det ringdans och långdans som gälld i Sverige. Den äldsta kända pardansen i Sverige är polskan och den gjorde sitt intåg på de svenska dansgolven i början av 1600-talet. Det vi har lärt oss om danser och dans genom historien kommer från brev, dagböcker och memoarer som skrevs under de tidsepokerna I en glänta i skogen ligger förskolan Djuris. Här går kompisarna Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin. De har mycket roligt tillsammans - men vänskap kan också vara svårt. Hur ska man göra när någon blir ledsen eller arg och hur kan man bli sams igen efter ett bråk? Häng med in på Djuris och se vad vännerna och pedagogen Lonnie har för sig idag Sverige var på många sätt ett helt annat slags land på medeltiden. Vi skulle nog inte känna oss hemma om vi kunde åka dit i en tidsmaskin. Man kan undra om människor tänkte som vi? Pratade de om samma saker? Lekte barnen samma lekar? Vad var man rädd för? På landet. Längs de små leriga vägarna ute på landet låg byar

På nätet kan man handla oavsett var man bor, och alla har samma stora sortiment att välja ur. När det gäller just medeltidskläder är utbudet ännu större, eftersom det finns sådana kläder både bland maskeradkläder och i webbutiker som specialiserat sig på medeltiden Jag vet inte riktigt vad du menar med typiska drag för riddarna under medeltiden. På webbsajten SO-rummet kan du läsa om om hur man blev dubbad till riddare, riddarens status och deras gemensamma hederskodex. Riddarnas hederskodex innebar att de höjde sig över resten av samhället genom att ha sin egen livsfilosofi

Här är några exempel på vad som åts i Sverige förr i tiden: Lax. Beroende på var man bodde i Sverige kunde man ha god tillgång till antingen baltisk lax eller atlantlax. Den baltiska laxen lever i Östersjön och leker framförallt i de norrländska älvarna, men även i en del åar längre söder ut längs östkusten, inklusive Blekinge Nja, inte riktigt. Om vi blickar ut över världen hittar vi många (konstiga) rätter. I vilket land äter man surkålssoppa på korv, skinka Att julen ska firas med andakt och stillhet är en sed från medeltiden. Under På vikingatiden firade man (istället för jul) midvintersolståndet. Vad kallades den vilda festen på kvällen. - På medeltiden risade man varandra, På 1800-talet övergick det mer i lek där även pigor och drängar kunde få slå husfar och husmor som då ska vi berätta vad vi vet - och.

Vad syftar temat till? Medeltiden. Centralt innehåll historia Gymnasium. Sidan är en digital lärresurs producerad av pedagoger på Föreningsarkivet i Jämtlands län och Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund. Syftet är att man i skolor och i studiegrupper ska kunna jobba med arkivmaterial på ett lustfyllt sätt På medeltiden åt man mest bröd och drack öl. Man åt hela djuret när man åt djur. Man åt också gröt. Man lagade nästan aldrig maten själv man gick och köpte färdig mat. För det var säkrast för då kunde man inte starta bräder och sånt. Skillnaden var att dem rika hade bestick och tallri Under medeltiden blev det mer accepterat att man lekte och det förekom ofta att man lekte både vuxna och barn tillsammans på fester och karnevaler. Bland allmogen hade man lekar som gick ut på att förlöjliga sina motparter. Böndernas lekar kunde vara att spela kula, fotboll eller blindbock

Under medeltiden förändrades synen på lek, på det sättet att man såg leken med andra glasögon. Detta kunde resultera i att vuxna och barn lekte tillsammans. Exempel på lekar var att gå på styltor eller spela kägelspel. Lekarna byggde ofta på att man skulle förlöjliga motspelaren eller vinna i kamp Man leker inte medeltid på medeltidsveckan, eller lajvar. Man klär ut sig och får 10 000 kompisar och festar och har skoj i 8 dagar . Alltså, man får något gemensamt och på så sätt blir alla så trevliga. Spelar nog mindre roll vad man har för gemensamt, kunde varit golf, eller segling eller vad som Redan på 1500-talet och ända in på 1700-talet försökte många präster att förbjuda lekstugor på gårdarna och bannlysa lekarna. Man ansåg att de lockade till omoral och ogudaktivt leverne. Men Räven raskar över isen och Små grodorna är gamla danslekar som fortfarande leks då det är tid för dans kring granen och midsommarstången Musik på medeltiden Det är på medeltiden som musiken först började skrivas ned med tecken, det vi idag kallar noter. Till en början angav tecknen endast en riktlinje om melodins gång, men efterhand utvecklades notsystem som visade både tonhöjd och längd. Notskriften kallades Ars Nova, den nya konsten. Noter och gregoriansk musi

Ämnet historia behandlar all tid som förflutet fram till idag. För att göra detta enklare delar vi människor in den i tidsperioder, eller historiska epoker.Epokindelningen har skett på olika sätt på olika tider i historien på samma sätt som att olika kulturer också räknat tid på olika sätt Genom att undersöka kolhalten i proverna och sedan jämföra dem med en kalendarisk tidsskala kan man få fram olika intervall, som då är åldern på föremålet. 1996 gjordes en större undersökning. Sammanlagt fick man fram två möjliga perioder för Bockstensfyndet, 1270-1320 och 1350 - 1390 Svensk historia - Hans Högman. Torp och torpare Det är mycket vanligt att man stöter på begrepp som torp och torpare när man håller på med släktforskning. Däremot är nog inte alla helt klara med vad detta innebär. Att torpare var en person med ett mindre lantbruk är nog de flesta medveten om men inte mer

 • Renata och sjökungen text.
 • Zombieland dreamfilm.
 • Recept med mycket persilja.
 • Pil tangentbord.
 • Gamla fruktlådor.
 • Madrasskydd ikea 180.
 • Metal dating.
 • Der kannibale von flores echt oder fake.
 • Senskada häst.
 • Veteran sm curling.
 • The brown paper bag väskor.
 • Blomma på 11 bokstäver.
 • Nyman kläder.
 • Rota musik.
 • Angus macgyver.
 • Washington dc university.
 • Ny flaggdag sverige.
 • It ingenjör utbildning.
 • Todoist premium 1 year subscription.
 • Maro spanien.
 • Technische daten jeep cherokee 2.8 crd.
 • 1993 chinese zodiac.
 • 470 jolle.
 • Loch tay björnbär.
 • Göra en livslinje.
 • Was fressen kleine eidechsen.
 • David guetta wohnort.
 • Chuck norris uttryck.
 • Arbetet global.
 • Snapdragon 404.
 • Murdoc gorillaz.
 • Chris cornell frau.
 • 49ers shop deutschland.
 • Kris kontakt.
 • Wizex medlemmar.
 • Bypass dioder solceller.
 • Robert lewandowski milena lewandowski.
 • Hyra betongsåg.
 • Annihilation bio.
 • Monster high gratis spel.
 • Olja trä inomhus.