Home

Lantmäteriet koordinattransformation

Enkel koordinattransformation. Gör om dina koordinater från GPS-mottagaren, angivna som latitud och longitud i SWEREF 99 (WGS 84), till att passa svenska kartors rutnät. Resultatet anges i både SWEREF 99 TM och RT 90 2,5 gon V 0:‑15. Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige I Koordinattransformation väljer du vilka koordinatsystem du vill transformera mellan. Välj först en transformationsväg. Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser I Enkel koordinattransformation kan du göra om dina positioner från GPS-mottagaren till att passa svenska kartors rutnät. SWEREF 99 (WGS 84) Lantmäteriet s produkter som är fria att använda. Här hittar du också geodata till Minecraft. Lantmäteriet. Kontakt och öppettider. Personuppgifter Lantmäteriet har utvecklat programmet Gtrans för koordinattransformationer. Interaktiva tjänster. Koordinattransformationer, bland annat för dig som vill passa in dina GPS-positioner mot kartans rutnät. Läs mer. Om Lantmäteriet. Se Swepos-webbinariet 2020

Koordinattransformationer Plana: Tredimensionella: SWEREF 99 (WGS 84) -> RT 90 Lokala samband: Jordmodellen: Program: Begreppet koordinattransformation kan användas allmänt för alla funktioner där man från givna punktkoordinater i ett koordinatsystem (från-systemet) får en ny uppsättning koordinater i ett annat koordinatsystem (till. SWEREF 99 och WGS 84. SWEREF 99 överensstämmer inom ungefär en halv meter med WGS 84.Eftersom noggrannheten för positionsmätningar baserat på data bara från GPS-satelliter ligger på cirka 10 meter [1] kan SWEREF 99 och WGS 84 i många GPS-tillämpningar i Sverige anses vara likvärdiga.. Koordinatsystem. SWEREF 99 i sig är ett tredimensionellt referenssystem med origo i jordens. latlong.mellifica.se. tabellkonvertering. SWEREF 99 (~WGS 84

Lantmäteriet har koll på bredden, höjden, längden och tvären. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på vem som äger vad © Lantmäteriet. Denna karta finns inte för valt område, byt karta eller zooma ut för att se kartan. | CN | C

Koordinattransformationer Lantmäteriet

Förbättra kartan - Lantmäteriet Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. Läs mer här

PPT - SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst Informationsmöte Kiruna

Lantmäteriet. Lantmäteriets interna värderingshandbok har alltså nu ställts samman i ett enda dokument, som i och med detta blir tillgängligt för en vidare krets. Handboken revideras och kompletteras successivt. Det framgå av nästa sida, Ändringshistorik, vilka revideringar som gjorts av den ursprungliga version-en Lantmäteriet has always been a provider of this information and as an open and forward looking organisation, are exploring new ways of sharing their geographical data. By using APIs, Lantmäteriet will be able to share this data in a controlled manner and at the same time reach new channels that are only communicating with Lantmäteriet digitally GTRANS, program för koordinattransformation. GTRANS är ett program för allmän koordinattransformation för geodetiska och kartografiska ändamål. Till programmet medföljer fördefinierade transformationer, anpassade för användning på Lantmäteriverket

GTRANS 3, program för koordinattransformation. GTRANS är ett program för allmän koordinattransformation för geodetiska och kartografiska ändamål. Till programmet medföljer fördefinierade transformationer, anpassade för användning på Lantmäteriverket Detta har inneburit att Lantmäteriet inte kunnat certifiera FME som ett fullvärdigt verktyg att använda i alla situationer och för alla typer av koordinattransformationer. Kompletteringar väntas genomföras hos Safe Software för att Lantmäteriet skall kunna genomföra ovanstående certifiering RT90 till WGS84 och tvärtom. Här kan du enkelt konvertera positioner och koordinater mellan RT90, SWEREF-99 och WGS84

Val av koordinatsystem. Vid registrering för att få en API-nyckel till Trafikkontorets öppna data får du välja koordinatsystem. Denna guide hjälper dig att välja det lämpligaste koordinatsystemet utifrån ditt användningsområde Lantmäteriets e-tjänster för förättningsärenden Programmet GTRANS för koordinattransformation har nu släppts i en officiell version benämnd 3.50. Skillnader jämfört med version 3.10-3.40. Stöd för nya referenssystemet SWEREF 99, med samband till RT 90. Stöd för nya geoidmodellen SWEN 01L, med höjdkorrektioner för RH 70. Diverse förbättringar och rättningar. Tillgänglighe Lantmäteriet inte kunnat certifiera FME som ett fullvärdigt verktyg att använda i alla situationer och för alla typer av koordinattransformationer. Kompletteringar väntas genomföras hos Safe Software för att Lantmäteriet skall kunna genomföra ovanstående certifiering Koordinattransformation av bilden 0,05 kr/km² . Maxavgift . 8 000 kr . GSD-Vägkartan, raster . Årlig grundavgift . 0 kr . Leveransavgifter . Startavgift per leverans . 500 kr . Avgift per levererad km²: 0,02 kr . Maxavgift per leverans: 7 000 kr . Standardiserade bearbetningar . Startavgift per leverans . 1 500 kr.

Lantmäteriet, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Kartografiska sällskapet. 28 okt 2013. Koordinattransformation Sidan redigerades senast den 16 juli 2017 kl. 15.51. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative. World Geodetic System 1984 (WGS 84) är ett globalt geodetiskt referenssystem.WGS 84 är det referenssystem som används i det satellitbaserade positioneringssystemet NAVSTAR Global Positioning System ().Föregångaren var WGS 72. Koordinater enligt WGS uppges i allmänhet som sfäriska koordinater: latitud och longitud (och i vissa sammanhang: höjd)

Gtrans: Gtrans är ett transformationssystem som är utvecklat inom Lantmäteriet. Programmet kan användas för all form av koordinattransformationer där de vanligaste idag är att t.ex. transformera sina GPS-mätta punkter till det nationella eller lokala koordinatsystemet, eller att transformera mellan det egna lokala och det nationella systemet Join us for a day of open technologies during Internetdagarna. On the 24th of November we will guide the Swedish public sector to success together with Digitalist, imCode, Open Source Sweden and Beata Wickbom Lantmäteriet, 801 82 Gävle, Tel 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se Lantmäteriet är certifierat enligt ISO 14001 © Lantmäteriet Lantmäteriet LF-Geodesi 2001-06-11 OBS, att denna lista inte gör anspråk på att vara en fullständig förteckning. Programvaror som hanterar koordinattransformation i några olika kategorier På grund av de olika metoderna för att bestämma koordinaterna för punkterna finns en skillnad mellan de som är givna i t.ex. WGS 84 och punkter givna i RT 90. För att avbilda punkter från GPS på de svenska kartorna i RT 90, behövs en koordinattransformation

Lantmäteriet använder kakor (cookies) för att hantera inloggning på den här webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor Alternativ transformation med direkt projektion från SWEREF 99 till RT 90. På Lantmäteriets geodetiska utvecklingsenhet har en metod tagits fram för att beräkna projektions-parametrar ('projektionsinpassning') för Gauss-Krüger, som direkt avbildar latitud och longitud i ett geodetiskt referenssystem till plana koordinater i ett annat referenssystem Koordinattransformation . Bearbetningskostnad . Startavgift per leverans . 500 kr . Per km 2. 1,00 kr . Maxavgift . 30 000 kr . Inga avgifter tas ut för transformation till regionala SWEREF 99. Transformation enbart i plan inte i höjd . GSD-Höjddata grid 50+ Grid med 50 m upplösning . Årlig grundavgift per km² . 1,00 kr . Max årlig.

Enkel koordinattransformation Lantmäteriet

Koordinattransformation! Eller Var i hela världen är vi? Civil 3D och MAP 3D använder sin metod, jag garanterar inte på något sätt att det är exakt som Lantmäteriet anser att det ska göras. Kontrollera ert resultat! Upplagd av Unknown kl. 05:35. Skicka med e-post BlogThis Bearbeta geodata vad gäller koordinattransformationer och format samt genom att lägga till egen information eller ta bort geodata; Vid tillgängliggörande av geodataprodukten ska tydligt framgå att Lantmäteriet enligt Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har skydd till geodataprodukten enligt följande: cop. THE GREY RT90 to Google Maps (WGS84) converter. Fill in RT90 (X and Y) coordinates and a location name that you like for your POI in Google Maps, then hit ENTER to open the location in Google Maps (Does NOT WORK in Firefox!)

Transformationer Lantmäteriet

2.3 Koordinattransformation, inpassning och överräkning.. 11 2.4 Kontroll och tillägget att system SWEREF99 med lokal projektion enligt av Lantmäteriet definierade projektionszoner ska användas. Behandling av geometriska korrektioner ska bestämmas enligt SIS-T Koordinattransformationer | Lantmäteriet lantmateriet.se. https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/Om-geodesi.

Lantmäteriet - Geodesi - Koordinattransformatione

 1. Under 2007 började Lantmäteriet ersätta RT 90 med SWEREF 99 TM i sin verksamhet. Koordinatsystemet på de allmänna kartorna är alltså numera SWEREF 99 TM, och även bladindelningen är förändrad. Exempel på koordinater: N: 6574436, E: 616040. H: 33 UTM För internationellt bruk kan man ange koordinater i UTM-systemet. Konverterin
 2. Programmet kan användas för alla former av koordinattransformationer, t.ex. för att transformera sina GPS-mätta punkter till det nationella eller lokala systemet eller för att transformera mellan det egna lokala och det nationella systemet. Programmet är också centralt för att ta fram restfelsmodeller
 3. Vet att liknande trådar legat finns ute sedan tidigare men här kommer en till. Om det finns någon därute som har ett Excelark som gör om koordinater i RT90 till WGS84 skulle det vara fantastiskt om jag kunde få en kopia. Jag ska använda det för att konvertera ett stort antal koordinater. /Rober
 4. här kanske Koordinattransformation - Enkel koordinattransformation | Lantmäteriet . Reaktioner: Bigge. Håkan J HBK Medlem. Inlägg 4,104 Kommun Uppsala HBK-Nr 92 4 Mars 2008 #3 Sv: Konvertering koordinater Tackar här. Precis vad jag sökte. Du måste vara inloggad för att svara här. Dela: E-post.
 5. Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om Geodatastyrelsens cookie- og privatlivspoliti

Lantmäteriet har för avsikt att publicera en ny geoidmodell 2016. 2.4 Koordinattransformationer 2.4.1 Utförande koordinattransformationer Koordinattransformationer ska, om dessa ej kan undvikas genom ny inmätning, utföras enligt SIS-TS 21143:2016 avsnitt 5.4.1. 2.4.2 Redovisning koordinattransformatione Enkel koordinattransformation Lantmäteriet. Vi har tidigare i Matte 2-kursen tittat på linjära funktioner och andragradsfunktioner, där vi har haft den oberoende variabeln x i basen av en potens. En funktion där den oberoende variabeln, vanligen betecknad x, återfinns i exponenten till en potens kallas för en exponentialfunktion Enkel koordinattransformation | Lantmäteriet lantmateriet.se. https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/Enkel-koordinattransformation/ Plana koordinater till. Det används för att positionera sig på svenska landkartor från Lantmäteriet. Den bygger på ellipsoiden Bessel 1841, och en Gauss-Krüger kartprojektion. Ellipsoiden används för att bestämma hur marken ligger just på vårt ställe på jordklotet, eftersom jorden är ojämn så behövs olika ellipsoider på olika ställen på jorden

Koordinattransformation av bilden 0,02 kr/km² . Maxavgift . 3 000 kr . GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, raster . Årlig grundavgift . 0 kr . Leveransavgift . 500 kr . Standardiserade bearbetningar . Startavgift per leverans . 1 500 kr . Koordinattransformation av bilden . 0 kr/km² . 6.1.2. Licensavgifter för digitala allmänna kartor i vektorfor noggrannare och nyare data än Lantmäteriet (ca 12 träffar/m2) Ny scanning från Skogsstyrelsen verkar på gång, någon som vet status? Målet är att suga ut så mycket information som möjligt i laser-materialet och göra så mycket som möjligt vid skrivborde 13 § Lantmäteriet deltar i Geodatasamverkan som har en gemensam affärs-modell som inkluderar avgifter och villkor. Avgifter inom ramen för Geodata- Koordinattransformation av bilden 1,05 kr/km² . Maxavgift . 40 000 kr . GSD-Fastighetskartan, skiktad raster - kommer att avvecklas under 2018 . Årlig grundavgift per km² 13 § Lantmäteriet deltar i Geodatasamverkan som har en gemensam affärs-modell som inkluderar avgifter och villkor. Avgifter inom ramen för Geodata- Koordinattransformation till andra referenssystem än . SWEREF99 och RT90 2,5 gon V . Bearbetningskostnad . Startavgift per leverans . 1 500 kr . Transformation av bilden

Lantmäteriet använder kakor (cookies) för att hantera inloggning på den här webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor på Lantmäteriets webbplats Koordinattransformation - Enkel koordinattransformation | Lantmäteriet . Reaktioner: Leif-17. Rollerteam FD. HBK Medlem 2018. Inlägg 1,072 Kommun Varberg HBK-Nr 47 30 Maj 2007 #3 Sv: RT90 -> WGS8

SWEREF 99 - Wikipedi

 1. Lantmäteriet, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Kartografiska sällskapet. 28 okt 2013. Koordinattransformation; Senast redigerad den 16 juli 2017, kl 16.51. Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0.
 2. Lantmäteriet är part i Geodatasamverkan. För alla parter i geodatasamverkan . finns en gemensam affärsmodell som inkluderar avgifter och villkor. Eftersom . Lantmäteriet inte självständigt äger den modellen beskrivs den på Geodata.se. 1.1. Personuppgifter . För att få behandla personuppgifter ur fastighetsregistret krävs ett godkän
 3. Som ett exempel på utökning av transformationsmotorn kan nämnas ett tillägg där Lantmäteriets GTrans kan nyttjas för koordinattransformation i farten. Denna utökning har tillkommit främst för att kunna utnyttja de restfelsmodeller som Lantmäteriet tagit fram för transformationer mellan lokala koordinatsystem och de rikstäckande geodetiska näten

latlong.mellifica.se - Konvertering SWEREF99/RT90/WGS8

Lantmäteriet - vi känner till varenda plats i Sverige

 1. Lantmäteriet hade inget annat än de gamla scannade utsättningsdokumenten, som jag redan hade fått. Och de antog att kommunen borde ha koll på koordinatsystemet i användning. På lantmäteriets webbplats kan man ju logga in och se sina fastigheter och där finns tomten markerad och bakgrunden kan ställas till ett ortofoto (korrigerat flygfoto)
 2. Koordinattransformationer. På Skellefteå kommun använder vi oss av referenssystemen SWEREF 99 i plan och RH 2000 i höjd. Vill du använda dig av något annat system kan vi hjälpa till med transformationer och omräkningar. Vi har kompetens att utföra transformationer mellan de flesta koordinatsystem. Stomnä
 3. Lantmäteriet slutade att tillhandahålla den tryckta Fjällkartan den 1 juli 2018. Tryckta kartor. Calazo säljer tryckta kartor på ett material som heter tyvek. Tyvek är helt okänsligt för vatten, otroligt slitstarkt och motståndskraftigt mot alla typer av slitage. Det kan vara ett bra alternativ till att skriva ut själv. Calazos kartsida>>
 4. Lantmäteriet friskriver sig från ansvar för fel eller förändringar i geodataprodukt sedan den levererats/distribuerats från Lantmäteriet till slutkund alternativt när informatio-nen kommit ur Lantmäteriets kontroll. 2.6 Slutkunds skyldigheter Slutkund ska medverka till att förhindra intrång i Lantmäteriets immateriella rättighe
 5. Lars Kvarnström | Lerberget, Skåne, Sverige | Teknisk lantmätare på Ltk Geodesi | 223 kontakter | Visa Larss startsida, profil, aktivitet och artikla
 6. Koordinatberäkningar, koordinattransformationer. Upplands Väsby använder referenssystemen SWEREF 99 i plan och RH 2000 i höjd i vår produktion. Vill du använda dig av något annat system kan vi hjälpa till med transformationer och omräkningar
 7. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . SWEREF 99 (Swedish reference frame 1999) är ett svenskt geodetiskt referenssystem som används som referens vid olika koordinatangivelser vid mätning och kartframställning, i databaser med mera

Kartsök och ortnamn - Lantmäteriet

 1. Förord Med detta examensarbete avslutar vi våra studier här på Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, vid Högskolan i Gävle. Vi vill rikta ett stort tack till våran han
 2. Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se www.geodata.se Avtal för frivillig medverkan enligt EU-direktivet Inspire samt lagen och förordningen om geografisk miljöinformatio
 3. Enkel koordinattransformation - Lantmäteriet Koordinatomvandlare Convert Latitude / Longitude in Degrees/Minutes/Seconds to/from Decimal (FCC) USA RT 90 • Information om RT 90 • - finanzalar
 4. koordinater.se HalmstadTönnersjö Golfbana Tönnersjö 529 305 97 Eldsberga Telefon 035-43110 info@tonnersjogolfse För GPS koordinater se menyval KONTAK
 5. NYHET: Koordinattransformation direkt vid import av filer till quadrimodellen och i WMS-aktiviteter. Transformationen görs med hjälp av Gtrans från Lantmäteriet vilket borgar för en korrekt transformation utifrån svenska förhållanden och normer. NYHET: Lägg till beskrivning och bifoga filer till alla aktivitetstyper

Förbättra kartan - Lantmäteriet

 1. ^ Tredimensionelle systemer - SWEREF 99 Lantmäteriet ; Kilder Enhetligt Geodetiskt Referenssystem. INFOBLAD n:o 2 Systembeskrivningar (PDF). Lantmäteriet. 5 sep 2008. Arkiverad från originalet den 2010-11-25
 2. Konvertera SWEREF99 och RT90 till WGS84. GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets
 3. En koordinattransformation är nödvändig eftersom Lantmäteriet och Matlab använder olika koordinatsystem. Det andra steget är att genomföra en siktanalys på denna höjdkarta. Det åstadkoms genom att använda en befintlig applikation i Matlab
 4. Hälsningar från Robert, som jobbar på Lantmäteriet med bla GPS:er och koordinatssytem Bättre lyss till den kolv som sprack än att aldrig ha fått varva en båge Top. PerN Moderator Kolla gärna hur nära du hamnar genom att använda länken för koordinattransformation i mitt förra inlägg
 5. SVK4005, v3.4, 2013-01-11 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NAT, Teknisk dokumentation och GIS VÄR BETECKNING TR08-06 DATUM /^4MRÄD f. HK hl A 2019-06-14 1WF, NAL, NAR, f«S, NAU, TEKNISK RIKTLINJE Inmätning av anläggninga

Lantmäteriet

Snyggt jobbat! Nu fattas det ju bara lite finputsning på layouten, en del bilder och vips är allt klart:) Angående WGS84 så hittade jag denna sida på Lantmäteriet för koordinattransformation. Av texten att döma får jag uppfattningen att SWEREF och WGS84 är samma sak. Men är det verkligen så.. Sverige får nytt koordinat- och höjdsystem Navigering. Sverige får nytt koordinat- och höjdsyste Omvandla koordinater. GPS-koordinater Latitud och longitud från en adress. Konvertera en adress eller en plats till lat long: fyll i adressen i fältet och klicka på Få GPS-koordinater för att visa latitud och longitud Koordinattransformation - Enkel koordinattransformation | Lantmäteriet GPS Coordinate Converter, Maps and Info . Reaktioner: Gunilla & Bernt. Gunilla & Bernt HBK Medlem. Inlägg 579 Kommun Håbo HBK-Nr 1262 23 Februari 2009 #13 Sv: POI-efterlysnin Genom avtal med Lantmäteriet var avsikten att hela Skan 95 nätet skulle beräknas i ett sammanhang tillsammans med beräkningen av RIX 95. Näten beräknades emellertid inledningsvis var för sig. Den slutliga beräkningen utfördes 2004 varvid SKAN 95 nätets ca 2600 baslinjer och 499 punkter integrerades med RIX 95- nätet

Lantmäteriet (API Management) Redpill-Linpr

Med Lantmäteriets tjänst Enkel koordinattransformation kan du göra om dina positioner från t ex GPS-mottagaren till att passa svenska kartors rutnät. Utskriftstjänst. För verksamhetens behov av analoga kartor kan du spara ned pdf:er alternativt skriva ut kartor från Lantmäteriets e-tjänst Kartutskrift Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att se över hur förbättringar i registerkartan kan göras bl.a. i fråga om lägesnoggrannhet. Med tillgängliga koordinater i lokala koordinatsystem samt motsvarande inmätta koordinater i SWEREF99 12 00 kunde koordinattransformation utföras med passpunkter i båda systemen

koordinattransformationer mellan olika referenssystem och därmed undviker den kvalitetsförsämring av koordinaterna som i så fall skulle inträffa. 2000 i höjd (Lantmäteriet, 2016a; Lantmäteriet, 2016b). SWEREF 99 är en svensk realisering av ETRS 89 som är ett globalt tredimensionell Information från Lantmäteriet: Koordinattransformationer av data kan utföras mellan system RT R11 2,5 GON O 0:0 och SWEREF 99 20 15 efter överenskommelse. (område 2 på kartan.) Vi hjälper naturligtvis också till med transformationer mellan Skellefteås lokala system oc F10 Koordinattransformationer. F11 Repetition och frågestund inför skriftlig tentamen. 3. Förteckning över övningar . Ö1 Vinkel- och längdmätning med totalstation (utomhus). Ö2 Höjdmätning: avvägning (utomhus). Ö3 Räkneövning, manuella koordinatberäkningar koordinattransformation är nödvändig eftersom Lantmäteriet och Matlab använder olika koordinatsystem. Det andra steget är att genomföra en siktanalys på denna höjdkarta. Det åstadkoms genom att använda en befintlig applikation i Matlab. Siktanalysen görs för tre observationsplatser. Resultatet blir tre nya kartor, en för varje.

 • Freundin antwortet nicht.
 • Wie sieht die neverland ranch heute aus.
 • Tripprapporter adlibris.
 • Silverbestick svensk.
 • Nike strumpor låga.
 • Landsnummer 881.
 • Meb fastigheter piteå.
 • Auto bild per email kündigen.
 • Eleejah noah.
 • Skrivkonstens historia.
 • Messis lön 2017.
 • Лате макиато.
 • Spädbarnet i kraftverksdammen dokumentär.
 • Vem kallas sveriges robert de niro.
 • Investing eurusd.
 • Hur fungerar en skrivare.
 • Ljudisolera dörr lägenhet.
 • Bti *.
 • Hur stor blir en lejonhuvad kanin.
 • Meditation fördelar.
 • Asaczy site.
 • Batman märke bild.
 • Küchenparty lingen.
 • Skogsmus arter.
 • Kalorier i vodka.
 • Helvetet.
 • Olika nagelbesvär.
 • Stadtpalais revival party 25. november.
 • City bikes 2018.
 • Mälarö gk scorekort.
 • Älgjakt västmanland 2017.
 • Heute show autoren.
 • Big smoke compilation.
 • Cerclage pessar risiken.
 • Ofredande telefon.
 • Samsung låsskärm.
 • Fitnessstudio dreieich.
 • Fello kundtjänst.
 • Huddersfield england.
 • Vermont karta.
 • Gösfiske vänern.