Home

Dubbelexamen ekonomi statsvetenskap

Hur tar man dubbelexamen? - Studentekonome

Det finns dock en grupp som gynnas extra av det: ingenjörer. De som kombinerar teknik och ekonomi, alltså läser till ingenjör och ekonom, ökar lönen med upp till 32% (SACO). Såhär sammanfattas det i C-uppsatsen Värdet av dubbelexamen i teknik och ekonomi från Uppsala universitet Dubbelexamen - statsvetenskap och ekonomi Utbildning och studier. Väljer du nationalekonomi som inriktning på både Ekonomie kandidat och Pol. kand så är det egentligen bara FEK A du behöver läsa utöver pol. kand. (dvs 30 poäng extra under tre år Arcada har tre dubbelexamen avtal inom ekonomi. 1. Frankfurt University of Applied Sciences i Tyskland, erbjuder en internationell modul i ekonomi på engelska. 2. UCL University College i Odense, Danmark, erbjuder studier i Financial Management främst på engelska men en del av undervisningen går även på danska. 3 Dubbelexamen i Japan - för V och W Vid Kyushu University i Fukuoka, Japan, erbjuds fjärdeårsstudenter på V och W en möjlighet att ta en masterexamen inom Water resources. Kyushu Universitet kommer att hålla en presentation om utbytet, hur det är att vara student i Fukuoka, med mera, för studenter i åk 2 (utbytet görs i åk 4)

Dubbelexamen - statsvetenskap och ekonomi - Flashback Foru

 1. Då är vårt treåriga program i nationalekonomi och statsvetenskap något för dig. För dig som är antagen HT2020. är att jag får en bred förståelse för hur samhället fungerar och att jag får kunskap om både politik och ekonomi och hur dessa hänger samman
 2. I en tid när många läser på högskolan blir det viktigare att sticka ut. Därför tar allt fler ut dubbel examen.
 3. Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer. (värd: Företagsekonomiska institutionen) Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Programmet ger dig de filosofiska, nationalekonomiska och politiska grunderna för att kunna analysera och påverka samhället
 4. Med statsvetenskap som huvudämne kan du få ut två olika examen: Filosofie kandidatexamen (fil.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp) samt 90 hp i valfritt ämne Logga in på Ladok, klicka på Ansök om och sedan på Examen. Efter att klickat på Gå vidare ska du sedan välja Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenkapliga) 180,0 hp

Dubbelexamen inom ekonomi Star

Ekonomi Dubbel examen blir vanligare. Publicerad 2014-11-30 I en tid när många läser på högskolan blir det viktigare att sticka ut. Därför tar allt fler ut dubbel examen. På Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet erbjuder vi program och kurser inom statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys. Utbildningen är knuten till den senaste forskningen Är du intresserad av företagsekonomi, nationalekonomi, finansiell matematik eller statsvetenskap? Med en utbildning inom något av dessa ämnen har du möjlighet att påverka - i stort som smått, lokalt och globalt Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS) är en tvåårig engelskspråkig utbildning som resulterar i en politices masterexamen. En masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som siktar på en internationell karriär. Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i statsvetenskap

Magisterexamen i ekonomi och statsvetenskap (EPS), på University of Milan , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick Antagningen till magisternivån, d.v.s. ansökningsmålet Magisterprogram i statsvetenskap (Åbo) eller Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa), statskunskap med masskommunikation, ger dig endast rätt att avlägga politices magisterexamen.Du bör alltså redan ha avlagt en kandidat-/lägre högskoleexamen. I magisterprogrammet i statsvetenskap kan du ha ett av följande huvudämnen

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik, samt beskrivandet av politiska system. Kort och gott är det studiet av politiken. En central del av statsvetenskapen är makten - förmågan en grupp eller en individ har som gör att de kan påverka eller styra andra individer och hur samhället utformas Upplägg. Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier. Programmet utbildar dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor för kvalificerade administrativa arbeten inom offentlig förvaltning på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, men det finns också nationella och internationella företag och. Förutom statsvetenskap ingår kurser i företagsekonomi, statistik och juridik. Inom ramen för programmet finns också möjlighet att göra en termins praktik eller att studera utomlands en termin. År 1 Termin 1. Politik och förvaltning I (30 hp) Demokrati och samhälle, 7,5 hp; Förvaltning och förvaltningspolitik I, 7,5 hp; Komparativ. Du kommer att få grundläggande företagsekonomiska kunskaper inom fyra områden: marknadsföring, redovisning, finans och management. Dessutom kommer du att studera kurser som är direkt kopplade till den globala ekonomin, med fokus på statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer

Dubbelexamen Lunds tekniska högskol

- 30 hp statsvetenskap, - 30 hp i samhällsgeografi alt. statistik alt. handelsrätt alt. företagsekonomi alt 15 hp statistik + 15 hp handelsrätt, - 30 hp i andra valfria ämnen. Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen) (Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med förvaltning, är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system.Politik gäller alla frågor som har med samhällets organisation och styrelse att göra. Dels studeras politikens grundläggande spelregler i form av författningsfrågor och strukturella förhållanden, dels.

Rättsvetenskap brukar kallas läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Rättsregler har flera viktiga funktioner, till exempel att lösa konflikter i enskilda fall, eller att styra samhällsutvecklingen, till exempel för att motverka brott eller främja en hållbar utveckling Vill du utveckla och driva projekt över kulturella och nationella gränser? Utbildningen ger dig genom ämnesstudier i statsvetenskap, ekonomi och omvärldsanalys erfarenhet att arbeta med t.ex. utredning, samverkan och rådgivning inom internationella organisationer, offentliga myndigheter och gränsöverskridande näringsliv, både i Sverige och utomlands Vidya Sanjeevi har en dubbelexamen i statsvetenskap och ekonomi. Hon brinner för mänskliga rättigheter och har så länge hon kan minnas varit ideellt engagerad. På Cisco Sverige arbetar hon som..

Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap

 1. Statsvetenskap kretsar kring politik och politiska beslut. Som individer och som medborgare i ett samhälle påverkas vi ständigt av politiska beslut. Politiska beslut är kopplade till nästan alla aktuella och viktiga samhällsfrågor - våra rättigheter som medborgare och icke-medborgare, vår personliga trygghet, våra ekonomiska utsikter, vår utbildning och vår sjukvård
 2. Bokus - Köp böckerna billigare - Låga priser & snabb leverans
 3. Dubbelexamen lönsamt - särskilt kombinationen ekonom och teknolog 21 August 2013 En kartläggning från Saco visar att en dubbel examen generellt sett är en förlustaffär för individen. Undantaget i sammanhanget är ingenjörer
 4. en på programmet
 5. Ekonomi innebär att kunna hushålla med begränsade resurser. Men vad skiljer företagsekonomi och nationalekonomi? Ekonomprogrammen är oftast uppbyggda på liknande sätt de första två åren. Basblocken innehåller grundkurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik
 6. Statsvetenskap var det vettigaste hon hade läst, och inte ens den kandidaten är så jättepopulär på arbetsmarknaden. Jag håller helt med dig. Om jättepopulär innebär att det är lätt att få tag i jobb, är inte en kandidat i statsvetenskap det du ska satsa på

2011 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Många studenter väljer att ta dubbla examen, en som ingenjör och en andra examen inom ekonomi. Anledningar till att studenter väljer att läsa in en andra examen varierar men de flesta hoppas genom sin dubbelexamen få en högre konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund

Välkommen till en av Europas ledande statsvetenskapliga institutioner! Här bedrivs forskning och undervisning i statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi är en modern och öppen institution som står i centrum för både forskning och debatt - vår målsättning är att bidra till en bättre förståelse av samhället och att möta dess utmaningar med. Argentinsk student för statsvetenskap och ekonomi erbjuder spanska klasser för alla nivåer Metodologi. Min undervisningsmetod är från modersmålet, vilket hjälper studenten att förstå spanska lättare och snabbt. Under klasserna kommer endast spanska att talas, och mycket sällan på svenska och engelska Statsvetenskap kretsar kring politik och politiska beslut. Som individer och som medborgare i ett samhälle påverkas vi ständigt av politiska beslut. Politiska beslut är kopplade till nästan alla aktuella och viktiga samhällsfrågor - våra rättigheter som medborgare och icke-medborgare, vår personliga trygghet, våra ekonomiska utsikter, vår utbildning och vår sjukvård

Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Socio studerar mänskliga relationer som sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.. Statsvetenskap. Huvudartikel: Statsvetenskap Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system På Statsvetenskap med inriktning samhällsanalys och kommunikation kan du genomföra hela eller en del av termin sex utomlands. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt, exempelvis Storbritannien, Holland, Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Australien och USA Politices kandidat är en samhällsvetenskaplig utbildning som innehåller såväl statsvetenskap som nationalekonomi. Här får du utveckla din förmåga att identifiera, analysera och föreslå lösningar på olika samhällsproblem Vill du läsa en magister eller masterutbildning och kunna plugga när det passar dig? Läs mer om magister- och masterutbildningar på distans här Statsvetenskap; Samhällsgeografi; Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser, som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi. Du kommer även att få välja en kurs på 30 hp inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Dessutom är 30 hp helt valfria

Dubbel examen blir vanligare - DN

Värdet av dubbelexamen i teknik och ekonomi C-uppsats i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle VT -2011 . 1 Sammandrag Många studenter väljer att ta dubbla examen, en som ingenjör och en andra examen inom ekonomi. Anledningar. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Fänriksgatan 3 A 20500 Åbo studierfse@abo.fi Du kanske Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa) I magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa) avlägger du en politices magisterexamen i huvudämnet statskunskap med medier och kommunikation 101 Lediga Statsvetenskap jobb på Indeed.com. en sökning. alla jobb

Kandidatprogram vid Statsvetenskapliga institutionen

Politices kandidatprogrammet ger dig en nationellt och internationellt mycket gångbar utbildning. Du ges goda karriärförutsättningar och möjligheter att påverka beslut och samhällsskeenden. Du får fördjupa dig i samhällsfrågor, statistik eller ekonomi Alla Statsvetenskap Ekonomi jobb i Skåne. Sök och hitta lediga tjänster och arbete med Careerjet.se jobbsökmotor för Sverige Sök efter nya Utredare statsvetenskap-jobb i Stockholm. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 40.000+ annonser i Stockholm och andra stora städer i Sverige Allt inom kurslitteratur. Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare

Examen - Statsvetenskapliga institutione

Statsvetenskap är en sedan länge etablerad disciplin vid universiteten i Sverige och internationellt och omfattar en mängd olika forskningsinriktningar. Vid Luleå tekniska universitet ger vi våra studenter en gedigen utbildning (på grund- och avancerad nivå) i statsvetenskapens samtliga grenar, men också inblick i vår forskning Forskarutbildningen i statsvetenskap vid Linköpings universitet sker i samarbete med andra avdelningar inom LiU och forskare vid andra svenska lärosäten. Det innebär att du som doktorand har möjlighet att gå på kurser och få stöd i handledningen av lärare och forskare vid andra universitet och forskningsinstitut Alla uppsatser ska seminariebehandlas med opponent. Seminarierna äger årligen rum under tre tvåveckorsperioder i: januari- februari, maj-juni och augusti-september samt under en vecka i mitten eller i slutet av oktober och en i mitten på april Utbildning i statsvetenskap är inte snävt inriktad mot något eller några yrken utan ska ses som en nödvändig eller önskvärd bas i en mängd olika yrken. Exempel på yrkesverksamheter där statsvetenskap är en viktig del kan nämnas självständigt utredande arbete inom privata och offentliga organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå

Statsvetenskap - Miu

Alla Statsvetenskap Ekonomi jobb i Storstockholm. Sök och hitta lediga tjänster och arbete med Careerjet.se jobbsökmotor för Sverige LiU Utbildning Program - avancerad nivå Statsvetenskap, 120 hp För programmets studenter Praktik. Göm menyn. Visa menyn. För programmets studenter; Praktik. På programmets andra termin har ni möjlighet att göra en handledd studiepraktik förlagd inom den offentliga sektorn i vid mening

Statsvetarprogrammet Göteborgs universite

 1. er på Antagningspoäng.se
 2. Det finns inga recensioner för Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap Skriv en recension. Jobb & Lön. Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna? Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i
 3. ering, utanförskap och familjens sorg som drivkraft bestämde sig Milad för att förändra situationen. Tidigt avklarade han sin dubbelexamen från universitetet i juridik och statsvetenskap - och blev Sveriges yngsta med denna merit 22 år gammal
 4. Vad händer nu? Vad kan partierna tolerera? De kraschade las-förhandlingarna sätter regeringens överlevnad på spel, och orsakar nog en hel del huvudvärk. Här är några möjliga scenarier.
 5. a samtidigt att noggrannt fundera på om motivationen räcker till för båda

Vad betyder EEPS? EEPS står för Laboratoriet för experimentell ekonomi och statsvetenskap. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Laboratoriet för experimentell ekonomi och statsvetenskap, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Laboratoriet för experimentell ekonomi och statsvetenskap på engelska språket Inom statsvetenskap studerar du politik och samhällsfrågor. Under första terminen (1-30 högskolepoäng) inleder du din resa i ämnet genom att studera olika sätt att förstå politik. - Du möter den politiska filosofin som tar diskussionen om vilka grundläggande värden som politiken ska uttrycka Boken är tänkt att kunna fungera som grundläggande lärobok vid universitetsstuder i statsvetenskap men riktar sig också till en bredare publik. Den har följande tolv kapitel: 1. Staten som institution och studieobjekt 2. Stater under 5000 år 3. Grundläggande teori 4. Våldsteknikens utveckling och betydelse 5. Politik och ekonomi 6. Diktaturer 7. Direktdemokratier 8. Oligarkier 9. Den. Author: Mattson, I - Petersson, O (red.), Category: Digital bok. Ett fritt samhälle bygger på yttrandefrihet, men hur mycket bör man acceptera när det gäller hets mot folkgrupp och angrepp på demokratin

 • Vad är livskvalitet för dig.
 • Kalla fakta kontakt.
 • Partnervermittlung ortenaukreis.
 • Första risk länsförsäkringar.
 • Svenska röda korset.
 • Livgardets dag 2017.
 • Tommy hilfiger jacka zalando.
 • Populära namn 1910 talet.
 • Plywood spårad.
 • Hyra stuga västkusten med hund.
 • Träningsvideo online.
 • Schülerferienticket 2018 sachsen anhalt.
 • Bosch serie 2 speedperfect bruksanvisning.
 • Är soja farligt.
 • Båt till perhentian.
 • Skk medlemsnummer.
 • Audi q3 preis neu.
 • Silvia ung.
 • Baby jogger city mini gt grå.
 • Esska nappflaska anti kolik.
 • Muscle beach miami.
 • Berlin aquarium.
 • Weekend alperna 2018.
 • Svensk språkmelodi.
 • Världens godaste skaldjurspaj.
 • Tanzschule kassel single.
 • Historiska börskurser sverige.
 • Luftigt bröd.
 • Olika trafiksignalsystem.
 • Jaktalmanacka.
 • Jastarnia polen.
 • Elit singlar.
 • Hund på tåg sl.
 • Köpa lars lerin affisch.
 • Ladda ner böcker till android gratis.
 • Mannen från snåsa stream.
 • Psykologprogrammet göteborg flashback.
 • Stundenlohn friseurmeister baden württemberg.
 • Kalmar ironman 2018.
 • Erster mensch im all.
 • Foderstat mager häst.